Od 1 października 2018 kierowcy mogą zostawić dowód rejestracyjny oraz OC w domu. W maju Sejm uchawił, przygotowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z aktualnymi przepisami za brak dowodu rejestracyjengo i OC kierowcy nie grożą mandaty. 

Jakie dokumenty musi kierowca przy sobie posiadać?

prawo jazdy i dowód osobisty

Kierowca nadal musi mieć przy sobie prawo jazdy (za jego brak otrzyma mandat 50 zł) i dowód osobisty.

Może się zdarzyć, że odpowiednie służby zapytają kierowcę o to, kto aktualnie przechowuje dowód rejestracyjny pojazdu (w związku z tym wystarczy wiedzieć, że dokument w tej chwili znajduje się np. w siedzibie firmy, w domu). 

Po co kierowcy obecnie dowód rejestracyjny?

załatwianie formalności

Dowód rejestracyjny wciąż jest obowiązującym dokumentem, którego będziemy używać przy załatwianiu formalności. Przede wszystkim w Stacjach Kontroli Pojazdów, przy sprzedaży pojazdu, czy też wyjeździe autem za granicę. W przeciwieństwie do posiadania dowodów osobistych, właściciele samochodów nadal mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.

Policja nie zatrzyma dowodu rejestracyjnego?

zatrzyma wirtualnie

Do tej pory dowód rejestracyjny był zatrzymywany fizycznie. Podczas kontroli drogowej uprawnione służby (policja, Inspekcja Transportu drogowego, straż miejska) sprawdzą dane w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Znajdują w niej informacje o pojeździe i o polisie OC. Gdy samochód nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego służby odnotowują zatrzymanie dokumentu wirtualnie - w systemie informatycznym. Informacja ta trafia do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Kierowca, którego dowód rejestracyjny zostanie w ten sposób zatrzymany otrzyma pokwitowanie tak, jak to miało miejsce do tej pory.

Zwrotu dokumentu "dokonuje" organ, który go wydał, bądź dowolna jednostka w ramach podmiotu, który go '"zatrzymał" - cała procedura dokonuje się wirtualnie.

Jakie dokumenty podczas stłuczki?

ufg.pl

W przypadku kolizji, jeśli nie zagraża ona życiu, nadal będzie można spisać oświadczenie. Znając jedynie numer rejestracyjny pojazdu można sprawdzić polisę sprawcy. Na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ufg.pl znajdziemy informacje o marce pojazdu, gdzie ubezpieczony jest pojazd oraz numer polisy. 

W przypadku braku dostępu do tych informacji, możemy wezwać policję, bądź zaufać sprawcy kolizji co do podanych danych.

Czego dokładnie potrzebujesz dowiesz się na naszym blogu - samochód zastępczy z OC sprawcy

 

Jakie informacje można znaleźć w CEPiK?

ilość punktów karnych i wszystko o samochodzie

W bazie CEPiK można sprawdzić:

  • ilość punktów karnych obywatel.gov.pl
  • stan techniczny pojazdu (np. stan autokaru przed wycieczką szkolną, www.obywatel.gov.pl)
  • wszystkie dane dotyczące naszego samochodu są w CEPiK, www.cepik.gov.pl mój pojazd z zakładce "Mój pojazd".

Opublikowano

30 września, 2018

Udostępnij